Service en garantievoorwaarden 2020

1. Algemeen
NXT Retail Sales producten zijn met de grootste zorg geproduceerd en zijn van hoge kwaliteit. Indien onverhoopt toch problemen worden ondervonden, wordt aangeraden eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te raadplegen. Ook kan er contact worden opgenomen met NXT Retail Sales service afdeling via support@nxtretailsales.nl

2. Garantie

De minimale termijn voor wettelijke garantie op NXT Retail Sales producten is 2 jaar.
Binnen de garantietermijn zal NXT Retail Sales alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. De garantieperiode vangt aan vanaf de datum van verkoop aan de consument. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur van de consument. Garantie is alleen overdraagbaar tussen consumenten onderling.

Een aankoopfactuur (koopbon) is een document waarop het volgende wordt vermeld:
– Waar de aankoop heeft plaats gevonden;
– Datum van aankoop;
– Voor welk bedrag het toestel is aangekocht
– Welk type toestel is aangekocht.

3. Garantie periode:

Merk
Blendtec 8 jaar
** Blenders kannen 3 jaar
Sanitas 2 jaar
**personenweegschalen 3 jaar
Temptech 2 jaar
Airfree 2 jaar
Mill 2 jaar
Wilfa 2 jaar
Korona 2 jaar
**personenweegschalen 5 jaar
Rio 2 jaar
Bodi-tek 2 jaar
Terraillon 2 jaar

Het NXT Retail Sales beoordeelt of er aanspraak gemaakt kan worden op de garantieregeling. NXT Retail Sales draagt geen verantwoordelijkheid voor gevolgschade. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

Garantie vervalt indien:
– Reparatie, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door een niet door NXT Retail Sales geautoriseerd servicebedrijf
– Het toestel naar het oordeel van NXT Retail Sales is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage
– Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd
– Wijzigingen in de aankoopfactuur zijn aangebracht
– De instructies in de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd.
– Schade is ontstaan door vallen, stoten en overige van buitenaf komende oorzaken, waaronder zand-en vochtschade
– De producten voor professioneel (horeca/zakelijk) gebruikt zijn.

4. Temptech (wijn)koelkasten

Op de producten van Temptech zit 2 jaar garantie. Wanneer een klacht dan wel defect omtrent een Temptech artikel ontstaat, dient deze in alle gevallen te worden aangemeld via support@nxtretailsales.nl waarna u instructies zult ontvangen over te volgen procedure (1 of 2 ).

In deze aanmelding dient te staan:

– Type nummer;
– Naam consument;
– Aankoopdatum;
– Klachtomschrijving;
o In het geval van een wijnklimaatkast ook vermelden
* Omgevingstemperatuur
* Plaatsing (welke ruimte staat hij in)
* Datum start klacht

Afhankelijk van het type product, zijn twee mogelijke procedures van toepassing:

1) Defect Temptech product < 30 kg
a. Aanmelding via support@nxtretailsales.nl
b. Na akkoord het product aanmelden bij CE repair; https://www.cerepair.nl/nl/ondersteuning/reparatie-aanmelden.html

Producten < 30 kg kunnen op verzoek van de consument ook thuis gerepareerd worden. De voorrijkosten zijn voor rekening van de consument en dienen vooraf te worden voldaan . De onderzoekskosten vallen onder de garantie. 2) Defect Temptech product > 30 kg
a. Aanmelding via support@nxtretailsales.nl
b. Service aan huis reparatie
Reparatie aan huis vindt plaats indien het product zwaarder is dan > 30 kg.
In geval van een reparatie aan huis, komt een professionele technicus bij u aan huis om het probleem op te lossen. De service is alleen geldig en gratis binnen de garantieperiode. Indien het vermeende defect het gevolg is van een gebruikersfout, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Een huisbezoek wordt in overleg met de aanvrager ingepland als er is beoordeeld dat de storing het gevolg is van een technisch defect. Indien het product niet meer te repareren valt (geconstateerd door het geautoriseerde service- en reparatiecentrum) wordt door NXT Retail Sales een vervangend product aangeboden.

Buiten de garantieperiode kan eveneens aanspraak worden gemaakt op reparatie aan huis. Voorafgaand aan het bezoek worden dan de voorrij- en onderzoekskosten kenbaar gemaakt. Na onderzoek op locatie volgt een definitieve prijsopgave.

De Waddeneilanden zijn vanwege logistieke beperkingen uitgesloten van deze dienstverlening.

5. Accessoires en onderdelen

Ontbrekende accessoires kunnen binnen 14 kalenderdagen na aankoop worden aangevraagd via support@nxtretailsales.nl

Disclaimer:
Omdat voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging kunnen veranderen kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend. Indien u vragen heeft n.a.v. de inhoud van dit document dan raden wij u aan contract op te nemen met NXT Retail Sales via support@nxtretailsales.nl.